608 595 859

Drzwi automatyczne

Informacje techniczne

pobierz plik dla drzwi automatycznych: D1BA, D2BA

Drzwi automatyczne mogą być stosowane na zewnątrz lub wewnątrz budynku, na powierzchni lub pod powierzchnią ziemi, jako drzwi przesuwne, teleskopowe, przymykowe.

Dla zapewniania bezpiecznej komunikacji drzwi automatyczne przesuwne wyposażone są w bariery podczerwieni, a drzwi przymykowe w czujniki podczerwieni. Jeżeli na drodze ruchu skrzydeł pojawi się przeszkoda, to przecięcie strumienia podczerwieni spowoduje natychmiastowe rozsunięcie (w drzwiach przesuwnych) lub zatrzymanie (w drzwiach przymykowych) np. skrzydeł drzwiowych.

Mikroprocesor automatu do drzwi przesuwnych wyposażony jest w urządzenie samokontrolujące, wykrywające wszelkie zakłócenia podczas pracy drzwi. Mikroprocesor podejmuje automatycznie czynności konieczne dla zapewnienia bezpiecznego działania drzwi, a kody błędów wyświetlane są na programatorze.

Jako elementy sterujące otwieraniem drzwi można stosować: ultradźwiękowy czujnik ruchu, podczerwienny czujnik ruchu, wyłącznik kluczykowy, pilot zdalnego sterowania, przycisk nożny lub łokciowy, czytnik kart magnetycznych, klawiaturę kodową.

Automat do drzwi przesuwnych wyposażony jest w samouczący sterownik mikroprocesorowy umożliwiający samoczynne zapamiętanie parametrów pracy.

Inteligentne

Automat do drzwi przesuwnych wyposażony jest w samouczący sterownik mikroprocesorowy umożliwiający samoczynne zapamiętanie parametrów pracy.

 

 


Kontrola dostępu

Jako elementy sterujące otwieraniem drzwi można stosować: ultradźwiękowy czujnik ruchu, podczerwienny czujnik ruchu, wyłącznik kluczykowy, pilot zdalnego sterowania, przycisk nożny lub łokciowy, czytnik kart magnetycznych, klawiaturę kodową.


Promocje